น้ำมันมะพร้าว

น้ำมันมะพร้าวอินทรีย์สำหรับเคี่ยวสมุนไพร เพื่อให้ซึมเข้าสู่กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นได้ง่ายขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.