เคี่ยวสมุนไพร

การเคี่ยวสมุนไพรด้วยน้ำมันมะพร้าวจะช่วยให้ตัวยาออกมาจากสมุนไพรอย่างช้าๆ เคี่ยวครั้งหนึ่งประมาณ 2 ชั่วโมง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.