สีเหลือง

สีเหลืองเข้มๆ มาจากสมุนไพรไม่ได้แต่งสีใดๆ หากโดนแดดสีก็จะจางลงบ้าง แต่สรรพคุณไม่ได้ลดลงจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.