สินค้า 3 ชิ้น

ตอนนี้ทรายยังมีเวลาไม่มาก ทำสินค้าได้เพียงสามชิ้นแต่ก็ทำด้วยความตั้งใจ มากๆ คิดว่าจะถูกใจผู้ใช้ทุกท่านค่ะ

2 Replies to “สินค้า 3 ชิ้น”

  1. Hi my name is wita priyanthi im from indonesia
    I went greenery market on sunday, 17 th june 2018.. i bought your product the lotion and the oil.. wow i love it..love the smell and i use it when i got bitten by mosquitos.. now im back to jakarta and show it all my family that i love your product.. i hope one day i could get another one back here..

    A happy tourist

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.