ขมิ้นชัน

บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ
รักษาแผล และ ช่วยปรับน้ำย่อย
สารต้านอนุมูลอิสระสูง
ราคา 130 บ./กระปุก
ปริมาณ 100 เม็ด
ยี่ห้อ : ขาวละออเภสัช

ขมิ้นชันชนิดเม็ด (ต้านอักเสบ บรรเทากรดไหลย้อน ท้องอืด)

ในแต่ละเม็ด หนัก 600 มก. ประกอบด้วย ขมิ้นชัน 350 มก.
และสารช่วยยึดเกาะ 250 มก.

ขนาดรับประทาน
– ผู้ใหญ่ ทาน 2 เม็ด วันละ 2-3 ครั้ง
ก่อนหรือหลังอาหาร 15 นาที
– เด็ก ทาน 1 เม็ด วันละ 2-3 ครั้ง
ก่อนหรือหลังอาหาร 15 นาที

ขนาดบรรจุ : 100 เม็ด / ขวด

ประโยชน์ของสมุนไพร
– บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ ลดกรดในกระเพาะอาหาร
– บรรเทาอาการของโรคเก๊าท์ ต้านอาการอักเสบ
– หอบหืด ชะลอความชรา ป้องกัน มะเร็งลำไส้ใหญ่
– ป้องกันความเสื่อมของเซลล์สมอง

วิธีทาน

1. ท้องอืด มีลมมาก

ทานขมิ้นชัน ก่อนอาหารเช้าและเย็น 15 นาที
ครั้งละ 2 แคปซูล เพื่อรักษาแผลและเรียก
น้ำย่อยมาย่อยอาหาร

2. มีแผลในกระเพาะ มีลมดัน

ทานยาหอม ก่อนอาหารเช้าและเย็น 10 นาที
ช่วยคลายลมในกระเพาะฯ ลำไส้
และทาน ขมิ้นชัน หลังอาหาร 15 นาที
ครั้งละ 2 แคปซูล

for ulcer in stomach
รักษาแผล ต้านอักเสบในกระเพาะ ลำไส้

การศึกษาทางคลินิก

ฤทธิ์ลดอาการแน่น จุกเสียด

การทดสอบผลในผู้ป่วยโรคท้องอืดเฟ้อ ในโรงพยาบาล 6 แห่ง จำนวน 116 ราย แบ่งกลุ่มผู้ป่วยโดยวิธีสุ่มเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับแคปซูลยาหลอก กลุ่มที่ได้รับยาแก้ท้องอืด และกลุ่มที่ได้รับขมิ้นชัน ทุกกลุ่มรับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหาร และก่อนนอน นาน 7 วัน พบว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกอาการดีขึ้น หรือหายไป 53% ขณะที่กลุ่มที่ได้รับยาแก้ท้องอืด หรือขมิ้นชัน อาการดีขึ้นหรือหายไป 83% และ 87% ตามลำดับ ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญ อัตราการเกิดผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นไม่แตกต่างกันระหว่าง 3 กลุ่ม เป็นอาการที่ไม่รุนแรง และหายเองได้ (คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา, 2549)

ฤทธิ์รักษาแผลในกระเพาะอาหาร

ทดสอบในผู้ป่วยที่ปวดท้องเนื่องจากโรคกระเพาะอาหารเป็นแผล รับประทานครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง (รวม 4 กรัม) พบว่าได้ผลดี ได้มีการทดลองผลการรักษาแผลในกระเพาะอาหารในคน พบว่าให้ผู้ป่วยรับประทานแคปซูลผงขมิ้นชัน 2 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง พบว่า 5 คน หายใน 4 อาทิตย์ และ 7 คน หายภายใน 4-12 อาทิตย์ (คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา, 2549)

 จากการศึกษาประสิทธิผลในการรักษาโรคแผลในทางเดินอาหารในผู้ป่วย 25 ราย ที่ได้รับการส่องกล้องเพื่อดูตำแหน่ง และขนาดของแผล (เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-1.5 เซนติเมตร) โดยให้ผู้ป่วยรับประทานขมิ้นชัน (300 มิลลิกรัมต่อแคปซูล) ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 5 ครั้ง ครึ่งถึง 1 ชั่วโมง ก่อนรับประทานอาหาร เมื่อเวลา 16.00 น. และก่อนนอน พบว่า 4 สัปดาห์ หลังการรักษา แผลหายในผู้ป่วย 12 ราย (48%), 8 สัปดาห์ หลังการรักษา แผลหายในผู้ป่วย 18 ราย (72%) และ 12 สัปดาห์ หลังการรักษา แผลหายในผู้ป่วย 19 ราย (76%) (คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา, 2549)

ฤทธิ์ลดการอักเสบ

การศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบของขมิ้นชันในผู้ป่วยหลังผ่าตัด โดยให้รับประทานขมิ้นขนาด 400 มก. วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน พบว่าขมิ้นสามารถลดการอักเสบได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบในผู้ป่วยโรคข้อรูมาตอยด์ จำนวน 18 คน โดยให้รับประทานขมิ้นขนาด 1,200 มก. วันละ 4 ครั้ง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยไม่พบความเป็นพิษ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่พบว่าการรับประทานขมิ้นขนาด 375 มก. วันละ 3 ครั้ง ทำให้อาการเยื่อบุตาอักเสบเรื้อรังมีอาการดีขึ้น (สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552)

ฤทธิ์ต้านอัลไซเมอร์

 การศึกษาทางคลินิกโดยเจาะเลือดจากผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 6 คน และอาสาสมัครสุขภาพดี 3 คน แล้วแยก macrophage มาทำการทดสอบ โดยให้สาร curcumin พบว่า macrophage ของผู้ป่วยที่ได้รับ curcumin มีการเก็บและย่อยสลาย amyloid protein เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับ macrophage ของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับ curcumin แสดงให้เห็นว่าเคอร์คิวมิน มีบทบาทช่วยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในการทำลาย amyloid protein (สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552


ที่มาของข้อมูล

http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=34


สอบถามหรือสั่งซื้อสมุนไพร
line@ : @cheewaherb
https://lin.ee/9DLJDgz3 Replies to “ขมิ้นชัน”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *